Yazar: plcsitemiz

YG yüksek gerilim tesislerinin bakım onarımı


YG yüksek gerilim tesislerinin bakım onarımı.PDF           “İndirmek için buraya tıklayın”

AÇIKLAMALAR………………………………………………………………………………………………..iii
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………….1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1…………………………………………………………………………………….3
1. ENERJİ HATLARI ARIZALARI…………………………………………………………………………3
1.1. Arıza Gidermede Alınacak Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri…………………………………3
1.2. Hatlarda Oluşabilecek Arıza Türleri…………………………………………………………………4
1.2.1. Hatların Kopması ……………………………………………………………………………………4
1.2.2. Hatların Kısa Devresi………………………………………………………………………………5
1.2.3. Hatların Toprağa Teması ………………………………………………………………………….5
1.3. Havai Hat Arızaları Giderme…………………………………………………………………………..6
1.3.1. Havai Hat Arızasını Gidermede Kullanılacak Araç ve Gereçler……………………….6
1.3.2. Arıza Yerini Tespit Etme………………………………………………………………………….7
1.3.3. Arıza Nedenini Tespit Etme………………………………………………………………………8
1.3.4. Arıza Giderme İşlem Sırası……………………………………………………………………….9
1.3.5. Arıza Gidermede Dikkat Edilecek Hususlar……………………………………………….12
1.4. Yer Altı Hatlarında Arızaları Giderme……………………………………………………………13
1.4.1. Yer Altı Hat Arızası Gidermede Kullanılacak Araç ve Gereçler…………………….13
1.4.2. Arıza Yerini Tespit Etme………………………………………………………………………..14
1.4.3. Arıza Nedenini Tespit Etme…………………………………………………………………….14
1.4.4. Arıza Giderme İşlem Sırası……………………………………………………………………..16
1.4.5. Arıza Gidermede Dikkat Edilecek Hususlar……………………………………………….17
1.5. Hattı Devreye Alma İşlemi……………………………………………………………………………17
UYGULAMA FAALİYETİ………………………………………………………………………………..18
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………….19
ÖĞRENME FAALİYETİ-2…………………………………………………………………………………..21
2. TRAFO VE KORUMA SİSTEM ARIZALARI……………………………………………………..21
2.1. Arıza Gidermede Alınacak Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri……………………………….21
2.2. Trafo Arızalarını Giderme…………………………………………………………………………….22
2.2.1. Trafolarda Oluşabilecek Arıza Türleri……………………………………………………….23
2.2.2. Trafo Arızaları Tespiti Araç ve Gereçleri…………………………………………………..24
2.2.3. Trafo Arızasını Tespit Etme İşlemi…………………………………………………………..25
2.2.4. Trafo Arızasını Giderme İşlemi……………………………………………………………….26
2.2.5. Trafo Arızasını Gidermede Dikkat Edilecek Hususlar………………………………….27
2.3. Koruma Sistemleri Arızalarını Giderme………………………………………………………….28
2.3.1. Koruma Röleleri Arızalarını Giderme……………………………………………………….28
2.3.2. Parafudr Arızalarını Giderme…………………………………………………………………..32
2.3.3. Sigortaların Arızasını Giderme………………………………………………………………..35
2.3.4. Topraklama Sistemi Arızası Giderme………………………………………………………..39
2.4. Trafo ve Koruma Sistemlerini Devreye Alma…………………………………………………..43
UYGULAMA FAALİYETİ………………………………………………………………………………..44
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………….45
ÖĞRENME FAALİYETİ-3…………………………………………………………………………………..47
3. KUMANDA ELEMANLARI VE PANO ARIZALARI…………………………………………..47
3.1. Arıza Gidermede Alınacak Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri……………………………….47
3.2. Kumanda Elemanları Arızalarını Giderme……………………………………………………….48
3.2.1. Ayırıcıların Arızalarını Giderme………………………………………………………………48
i

3.2.2. Kesici Arızalarını Giderme……………………………………………………………………..50
3.3. Panoların Arızalarını Giderme……………………………………………………………………….55
3.3.1. Pano Arızalarını Tespit Etme Araç ve Gereçleri………………………………………….55
3.3.2. Oluşabilecek Arıza Türleri………………………………………………………………………55
3.3.3. Arızaları Tespit Etme İşlemi……………………………………………………………………58
3.3.4. Arızaları Giderme İşlemi………………………………………………………………………..58
3.3.5. Arızaları Gidermede Dikkat Edilecek Hususlar…………………………………………..59
3.4. Kumanda Elemanları ve Panoları Devreye Alma………………………………………………59
3.5. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği……………………………………………………………..60
3.6. Topraklamalar Yönetmeliği…………………………………………………………………………..62
3.7. TEİAŞ İş Güvenliği Yönetmeliği…………………………………………………………………..63
UYGULAMA FAALİYETİ………………………………………………………………………………..76
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………….77
MODÜL DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………….79
CEVAP ANAHTARLARI…………………………………………………………………………………….82
ÖNERİLEN KAYNAKLAR………………………………………………………………………………….83

Autocad de Metraj için ; BOMLengths Lisp i veya lengthen komutu ile tek tek uzunluk ölçme


BOMLengths.lsp ” indirmek için tıklayın”

Komutun Çalıştırılması

Command Satırına yazabileceğiniz komutlar

bomlengths –  line, arc, polyline ve spline için toplam uzunluk ölçer.
bom_lines – lines için toplam uzunluk ölçer.
bom_arcs – arc için toplam uzunluk ölçer.
bom_polylines – polyline için toplam uzunluk ölçer.
bom_splines – spline için toplam uzunluk ölçer.

Not: Üst üste çizgisi olan çalışmalarda ölçüm yaparken dikkat edin. İstemediğiniz metrajlarla karşılaşabilirsiniz.

Tüketici Hakları Başvuru Dilekçeleri


BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEKLERİ