Bakanlıklar

Başbakanlık
Adalet Bakanlığı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çevre ve Orman Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Kültür ve Turizim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı