Hukuk ve Mevzuatla İlgili

Avrupa ve İnsan Hakları Mahkemesi
Avrupa Birliği
Askeri Adalet İşleri Başkanlığı
Ankara Üniv. Hukuk Fakültesi
Ankara Barosu Başkanlığı
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
Anayasa Mahkemesi Kararlar
Adli Sicil Genel Müdürlüğü
Anayasa Mahkemesi
Barolar Birliği
Danıştay
Mahalli İdareler Derneği
Noterler Birliği
Sayıştay
Uluslar Arası Af Örgütü
Yargıtay