Asenkron Motor

ASENKRON MOTOR KUMANDA


ASENKRON MOTOR KUMANDA “SAĞ TIKLA FARKLI KAYDET”

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR………………………………………………………………………………………………..iii
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………….1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1…………………………………………………………………………………….3
1. GÜÇ VE KUMANDA ŞEMALARINI ÇİZMEK…………………………………………………….3
1.1. Kumanda ve Güç Devre Elemanları Sembolleri…………………………………………………4
1.2. Devre Şemalarının Çizimi……………………………………………………………………………..6
1.2.1. Güç Devresinin Çizimi……………………………………………………………………………6
1.2.2. Kumanda Devresinin Çizimi……………………………………………………………………7
1.2.3. Şemalarda Tanıtma İşaretleri………………………………………………………………….11
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….12
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………14
PERFORMANS DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………15
ÖĞRENME FAALİYETİ–2…………………………………………………………………………………..16
2. KUMANDA VE GÜÇ DEVRELERİNİ KURMAK……………………………………………….16
2.1. Motor Kumanda Teknikleri………………………………………………………………………….16
2.1.1. Asenkron Motoru Kesik Çalıştırma…………………………………………………………16
2.1.2. Bir Yönde Sürekli Çalıştırma…………………………………………………………………19
2.1.3. Birden Çok Kumanda Merkezinden Çalıştırma………………………………………….21
2.1.4. Paket Şalterleri ile Çalıştırma…………………………………………………………………24
2.1.5. Motorun Kilitleme Devreleri İle Devir Yönü Değişimi……………………………….30
2.1.6. Asenkron Motoru Zaman Ayarlı Çalıştırma………………………………………………36
2.1.7. Asenkron Motoru Hareket Sınırlamalarına Göre Çalıştırma…………………………43
2.1.8. Bir Fazlı Yardımcı Sargılı Asenkron Motorun Çalıştırılması………………………..47
2.1.9. PTC Bağlantılı Faz Koruma Rölesi Bağlanarak Bir Asenkron Motorun
Çalıştırılması ……………………………………………………………………………………………….55
2.1.10. Faz Sırası Rölesi Bağlanarak Bir Asenkron Motorun Sabit Yön Şartlı
Çalıştırılması ……………………………………………………………………………………………….57
2.1.11. Aşırı ve Düşük Gerilim Rölesi Bağlanarak Bir Asenkron Motorun Çalıştırılması
………………………………………………………………………………………………………………….58
2.1.12. Sıvı Seviye Rölesi Bağlanarak Bir Asenkron Motorun Çalıştırılması …………..60
2.1.13. Sağ Sol Rölesi İle Asenkron Motorun Çalıştırılması …………………………………61
2.1.14. Motor Koruma ve Kontrol Röleleri ile İlgili İşlem Basamakları………………….62
2.2. Otomatik Kumanda İle İlgili Değişik Uygulamalar…………………………………………..63
2.2.1. Uygulama 1…………………………………………………………………………………………63
2.2.2. Uygulama 2…………………………………………………………………………………………64
2.2.3. Uygulama 3…………………………………………………………………………………………64
2.2.4. Uygulama 4…………………………………………………………………………………………65
2.2.5. Uygulama 5…………………………………………………………………………………………66
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….67
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………68
PERFORMANS DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………69
ÖĞRENME FAALİYETİ–3…………………………………………………………………………………..70
3. SİSTEMİN ÇALIŞMASINI TEST ETMEK………………………………………………………….70
3.1. Güvenli Çalışma…………………………………………………………………………………………70
3.1.1. Sisteme Enerji Girişi…………………………………………………………………………….70
3.1.2. Sistemin Çalışma Parametrelerinin Uygunluğu………………………………………….71

3.1.3. Sistemdeki Hareket Bütünlüğünün Kontrolü……………………………………………..72
3.1.4. Sistemin İsteğe Uygun Çalışmasının Kontrolü…………………………………………..73

ASENKRON MOTORLARA YOL VERMEK


ASENKRON MOTORLARA YOL VERMEK” SAĞ TIKLA FARKLI KAYDET”

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR………………………………………………………………………………………………..iii
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………….1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1…………………………………………………………………………………….3
1. ÇİFT DEVİRLİ ASENKRON MOTORLAR…………………………………………………………..3
1.1. Devir Sayısı Ölçme ve Takometre Çeşitleri………………………………………………………4
1.1.1. Analog Takometreler………………………………………………………………………………4
1.1.2. Dijital Takometreler……………………………………………………………………………….4
1.2. Devir Sayısını Değiştirme Yöntemleri……………………………………………………………..5
1.2.1. Kutup Sayısını Değiştirerek Devir Ayarı ……………………………………………………6
1.2.2. Frekansı Değiştirerek Devir Ayarı…………………………………………………………….9
1.2.3. Dişli Sistem (Redüktör) Kullanarak Devir Ayarı………………………………………….9
1.3. Çift Devirli Asenkron Motorun Tanım ve Kullanım Alanları ……………………………..10
1.4. Çift Devirli Asenkron Motorun Çalışma Prensibi……………………………………………..10
1.5. Çift Devirli Asenkron Motorun Bağlantı Şekilleri…………………………………………….10
1.5.1. Seri Üçgen Parelel Yıldız (∆ – YY)Bağlantı………………………………………………13
1.5.2. Seri Yıldız–Parelel Yıldız ( Y–YY ) Bağlantı ……………………………………………15
1.6. Hat–Faz Akım ve Gerilim Değerleri Hesabı ……………………………………………………17
1.7. Çift Devirli Asenkron Motor Çalıştırma Uygulaması………………………………………..20
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….23
PERFORMANS DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………27
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………28
ÖĞRENME FAALİYETİ–2…………………………………………………………………………………..29
2. ASENKRON MOTORLARDA FREKANS DEĞİŞTİREREK DEVİR AYARI………….29
2.1. İnvertör Tanımı ve Yapısı…………………………………………………………………………….30
2.2. İnvertör Çeşitleri………………………………………………………………………………………..33
2.3. İnvertör Bağlantı Şekli………………………………………………………………………………..34
2.4. İnvertör ile Asenkron Motorun Devir Ayarı Uygulaması …………………………………..37
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….39
PERFORMANS DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………40
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………41
ÖĞRENME FAALİYETİ–3…………………………………………………………………………………..42
3. ASENKRON MOTOR YOL VERME YÖNTEMLERİNİ UYGULAMAK………………..42
3.1. Asenkron Motorun Kalkınma Sırasındaki Şebekeye Etkileri………………………………43
3.2. Asenkron Motorlara Yol Verme Yöntemleri……………………………………………………43
3.2.1. Doğrudan Yol Vermek (Direkt Yol Verme)………………………………………………44
3.2.2. Düşük Gerilimle Yol Vermek…………………………………………………………………44
3.2.3. Mikro İşlemcilerle Yol Verme………………………………………………………………..65
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….68
PERFORMANS DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………74
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………75
ÖĞRENME FAALİYETİ–4…………………………………………………………………………………..76
4. MOTOR İÇİN GEREKLİ FRENLEME SİSTEMİNİ KURMAK………………………………76
4.1. Frenlemenin Önemi ve Çeşitleri……………………………………………………………………77
4.1.1. Balatalı Frenleme…………………………………………………………………………………77
4.1.2. Dinamik Frenleme………………………………………………………………………………..81
4.1.3. Ani Durdurma……………………………………………………………………………………..88