Aydınlatma

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA


ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA“SAĞ TIKLAYIP FARKLI KAYDET”

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR………………………………………………………………………………………………..iii
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………….1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1…………………………………………………………………………………….3
1. MALZEME SEÇİMİ…………………………………………………………………………………………..3
1.1. Atölye İç Aydınlatma Kablo Özellikleri…………………………………………………………..4
1.2. Atölye İç Aydınlatma Armatürleri…………………………………………………………………..5
1.2.1. Tanımı ve Görevi…………………………………………………………………………………..8
1.2.2. Çeşitleri ve Yapıları, Bağlantı Prensip Şekilleri…………………………………………..9
1.3. Atölye İç Aydınlatma Armatür Kontrol Elemanları…………………………………………..30
1.3.1. Anahtarlar…………………………………………………………………………………………..30
1.3.2. Anahtarlı Otomatik Sigortalar (W Otomatlar)……………………………………………31
1.3.3. Bus bar Sistemlerine Ait Anahtarlar………………………………………………………..32
1.4. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği…………………………………………………………….33
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….35
PERFORMANS DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………37
ÖĞRENME FAALİYETİ-2…………………………………………………………………………………..38
2. ATÖLYE İÇ AYDINLATMASI…………………………………………………………………………38
2.1. Atölye İç Aydınlatma Armatür Sayısı Tespiti………………………………………………….38
2.2. Stroboskobik (Göz Yanılması) Olayı……………………………………………………………..40
2.2.1. Tanımı ……………………………………………………………………………………………….40
2.2.2. Oluş Nedeni………………………………………………………………………………………..41
2.2.3. Önleme Yöntemleri………………………………………………………………………………41
2.3. Atölye Aydınlatmasında Kullanılan Armatürlerin Yerine Montajı……………………….41
2.3.1. Montaj Yerinin Seçimi………………………………………………………………………….41
2.3.2. Montajda Kullanılan Araç-Gereçler…………………………………………………………43
2.3.3. Yerine Montajın İşlem Sırası………………………………………………………………….46
2.3.4. Montajda Dikkat Edilecek Hususlar………………………………………………………..48
2.4. Kabloların Çekilmesi…………………………………………………………………………………..50
2.4.1. Kablo Çekimi Yöntemi Seçimi……………………………………………………………….52
2.4.2. Kablo Çekimi İşlem Sırası……………………………………………………………………..69
2.4.3. Dikkat Edilecek Hususlar………………………………………………………………………69
2.5. Armatür Aydınlatma Kontrol Elemanları Montajı…………………………………………….69
2.5.1. İşlem Sırası …………………………………………………………………………………………69
2.5.2. Dikkat Edilecek Hususlar………………………………………………………………………69
2.6. Kablo Bağlantılarının Yapımı……………………………………………………………………….70
2.6.1. Bağlantı İşlem Sırası …………………………………………………………………………….70
2.6.2. Dikkat Edilecek Hususlar………………………………………………………………………70
2.7. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği…………………………………………………………….72
2.8. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği…………………………………………………………………..72
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….73
PERFORMANS DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………74
ÖĞRENME FAALİYETİ- 3………………………………………………………………………………….75
3. ATÖLYE DIŞ AYDINLATMASI……………………………………………………………………….75
3.1. Bina (Atölye) Dış Aydınlatma Armatür Sayısı Tespiti………………………………………76
3.2. Bina Dış Aydınlatmasında Kullanılan Armatürlerin Yerine Montajı ……………………76
i

3.2.1. Montaj Yerinin Seçimi………………………………………………………………………….78
3.2.2. Montajda Kullanılan Araç, Gereçler………………………………………………………..79
3.2.3. Yerine Montajın İşlem Sırası………………………………………………………………….82
3.2.4. Montajda Dikkat Edilecek Hususlar………………………………………………………..82
3.3. Kabloların Çekilmesi…………………………………………………………………………………..83
3.3.1. Kablo Çekimi Yönteminin Seçimi…………………………………………………………..84
3.3.2. Kablo Çekimi İşlem Sırası……………………………………………………………………..84
3.3.3. Dikkat Edilecek Hususlar………………………………………………………………………87
3.4. Armatür Aydınlatma Kontrol Elemanları Montajı…………………………………………….87
3.4.1. İşlem Sırası …………………………………………………………………………………………87
3.4.2. Dikkat Edilecek Hususlar………………………………………………………………………87
3.5. Kablo Bağlantılarının Yapımı……………………………………………………………………….87
3.5.1. Bağlantı İşlem Sırası …………………………………………………………………………….87
3.5.2. Dikkat Edilecek Hususlar………………………………………………………………………88
3.6. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği…………………………………………………………….88
3.7. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği.

İÇ AYDINLATMA TESİSATLARI


İÇ AYDINLATMA TESİSATLARI“SAĞ TIKLA FARKLI KAYDET”

AÇIKLAMALAR…………………………………………………………………………………………………iv

GİRİŞ …………………………………………………………………………………………………………………1

ÖĞRENME FAALİYETİ–1…………………………………………………………………………………….3

1. İÇ AYDINLATMA…………………………………………………………………………………………….3

1.1.Aydınlatma Linyesi……………………………………………………………………………………….3

1.1.1. Tanımı …………………………………………………………………………………………………3

1.1.2. Standart Kablo Kesitleri ………………………………………………………………………….3

1.2.Aydınlatma Sortisi ………………………………………………………………………………………..3

1.2.1. Tanımı …………………………………………………………………………………………………3

1.2.2. Standart Kablo Kesitleri ………………………………………………………………………….3

1.3. Armatürlerin Çeşitleri ve Yapıları……………………………………………………………………4

1.3.1. Akkor Flamanlı ve Gazlı Deşarj Ampul Armatürleri…………………………………….4

1.3.2. Projektör Armatürler ………………………………………………………………………………8

1.3.3. Acil Aydınlatma Armatürleri……………………………………………………………………8

1.4. Ampuller…………………………………………………………………………………………………….9

1.4.1. Akkor Flamanlı Ampuller ……………………………………………………………………….9

1.4.2. Floresan Ampuller………………………………………………………………………………..11

1.4.3. Gazlı Deşarj Ampulleri …………………………………………………………………………13

1.5. Anahtarlar …………………………………………………………………………………………………18

1.5.1. Tesisatın Yapım Şekline Göre Çeşitleri ……………………………………………………18

1.5.2. Aydınlatma Tesisatı Türüne Göre Çeşitleri ……………………………………………….20

1.6. Aydınlatma Tesisatı Kablosunu Çekme ………………………………………………………….25

1.6.1. İşlem Sırası …………………………………………………………………………………………25

1.6.2. Dikkat Edilecek Hususlar ………………………………………………………………………26

1.7. Aydınlatma Tesisatı Bağlantılarını Yapma………………………………………………………26

1.7.1. Buat Bağlantılarını Yapma …………………………………………………………………….26

1.7.2. Anahtar, Duy Kablo Bağlantılarını Yapma ……………………………………………….27

1.7.3. Armatür Montajı ………………………………………………………………………………….28

1.7.4. Dikkat Edilecek Hususlar ………………………………………………………………………28

1.8. Aydınlatma Tesisat Uygulama Devreleri ………………………………………………………..29

1.8.1. İmpuls Röleli (Darbe Akımlı)Devre ………………………………………………………..29

1.8.2. Dimmer Anahtar Tesisatı……………………………………………………………………….31

1.9. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği …………………………………………………………………..33

1.9.1. Tesislere ve Şebekelere Dair Tarifler ……………………………………………………….33

1.9.2. Bağlama Aygıtları ………………………………………………………………………………..33

1.9.3 Aydınlatma Aygıtları ve Bunlara Ait Donamımlar………………………………………34

1.9.4. İletkenler ve Kablolar……………………………………………………………………………35

1.9.5. İletkenlerin ve Kabloların Döşenmesi ………………………………………………………35

UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….38

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………41

ÖĞRENME FAALİYETİ–2…………………………………………………………………………………..44

2. MERDİVEN AYDINLATMA……………………………………………………………………………44

2.1. Merdiven Aydınlatma Tesisatı………………………………………………………………………44

2.1.1. Tanımı ……………………………………………………………………………………………….44

2.1.2. Yapım Yerleri ……………………………………………………………………………………..44

2.2. Merdiven Otomatiği ……………………………………………………………………………………44

2.2.1. Tanımı ve Görevi …………………………………………………………………………………44

2.2.2. Yapısı ve Çalışma Prensibi…………………………………………………………………….45

2.3. Buton (Liht) ………………………………………………………………………………………………46

2.3.1. Tanımı ……………………………………………………………………………………………….46

2.3.2. Çeşitleri ……………………………………………………………………………………………..47

2.4. Aydınlatma Kontrol Sensörleri ……………………………………………………………………..47

2.4.1. Tanımı ve Görevleri ……………………………………………………………………………..47

2.4.2. Çeşitleri ve Yapıları ……………………………………………………………………………..47

2.5. Merdiven Aydınlatma Armatürleri…………………………………………………………………51

2.5.1. Tip B1 Tavan Armatürü…………………………………………………………………………52

2.5.2. Tip B2 Tavan Armatürü…………………………………………………………………………52

2.6. Merdiven Aydınlatma Tesisatı Kablosunu Çekme ……………………………………………52

2.6.1. İşlem Sırası …………………………………………………………………………………………52

2.6.2. Dikkat Edilecek Hususlar ………………………………………………………………………53

2.7. Merdiven Aydınlatma Tesisatı Bağlantılarını Yapma………………………………………..53

2.7.1. Buat Bağlantılarını Yapma ( Üç katlı merdiven otomatikli tesisat için) ………….53

2.7.2. Merdiven Otomatiği veya Sensör Kablo Bağlantılarını Yapma …………………….54

2.7.3. Bağlantıların Yapımında Dikkat Edilecek Hususlar ……………………………………55

UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….56

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………60

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 …………………………………………………………………………………..63

3. DEKORATİF AYDINLATMA…………………………………………………………………………..63

3.1. Dekoratif Armatürler…………………………………………………………………………………..63

3.1.1. Tanımı ……………………………………………………………………………………………….63

3.1.2. Çeşitleri ve Yapıları ……………………………………………………………………………..63

3.2. Dekoratif Aydınlatma Armatür Tesisatı ………………………………………………………….67

3.2.1. Tesisat Kablo Özelliği …………………………………………………………………………..67

3.2.2. Aydınlatma Kontrol Eleman Çeşitleri ………………………………………………………67

3.2.3. Tesisat Kablolarını Çekme …………………………………………………………………….68

3.2.4. Armatürlerin Montajı ……………………………………………………………………………68

3.2.5. Tesisat Bağlantıları……………………………………………………………………………….70

3.3. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği …………………………………………………………………..72

UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….73

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………76

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 …………………………………………………………………………………..79

4. FLORESAN AYDINLATMA…………………………………………………………………………….79

4.1. Floresan Armatür Elemanları, Yapıları ve Özellikleri ……………………………………….79

4.1.1. Balast…………………………………………………………………………………………………79

4.1.2. Floresan Ampul……………………………………………………………………………………82

4.1.3. Starter ………………………………………………………………………………………………..86

4.1.4. Floresan Soketi ……………………………………………………………………………………87

4.2. Floresan Armatür Çeşitleri …………………………………………………………………………..88

4.2.1. Tip P1 Bant Tipi Floresan Armatür ………………………………………………………….88

4.2.2. Tip R1 Endüstriyel Tip Floresan Armatür …………………………………………………89

4.2.3. Tip S1 Petekli Floresan Armatür………………………………………………………………89

4.2.4. Tip T1 Pleksiglas Floresan Armatür …………………………………………………………90

4.2.5. Tip U Etanş Floresan Armatür………………………………………………………………..90

iii

4.2.6. Tip V1 Yuvarlak Floresan Armatür………………………………………………………….90

4.3. Floresan Armatür Montaj ve Bağlantıları………………………………………………………..91

4.3.1. İşlem Sırası …………………………………………………………………………………………91

4.3.2. Dikkat Edilecek Hususlar ………………………………………………………………………95

4.4. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği …………………………………………………………………..95

UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….97

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………99

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 …………………………………………………………………………………103

5. NEMLİ YER TESİSATI ………………………………………………………………………………….103

5.1. Nemli Yer Aydınlatma Tesisatı Elemanları ve Özellikleri………………………………..103

5.1.1. Kablo……………………………………………………………………………………………….103

5.1.2. Anahtar …………………………………………………………………………………………….106

5.1.3. Armatür ……………………………………………………………………………………………107

5.1.4. Buat …………………………………………………………………………………………………108

5.1.5. Kroşe ……………………………………………………………………………………………….108

5.2. Nemli Yer Tesisatı Döşenmesi ……………………………………………………………………109

5.2.1. İşlem Sırası ……………………………………………………………………………………….109

5.2.2. Dikkat Edilecek Hususlar …………………………………………………………………….109

5.3. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği …………………………………………………………………111

UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………..113

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………….116

MODÜL DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………..119

CEVAP ANAHTARLARI …………………………………………………………………………………..126

ÖNERİLEN KAYNAKLAR………………………………………………………………………………..128

KAYNAKÇA……………………………………………………………………………………………………129