Elektrik Tesisat

BİNA ENERJİ GİRİŞ SİSTEMLERİ


BİNA ENERJİ GİRİŞ SİSTEMLERİ” SAĞ TIKLA FARKLI KAYDET”

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR…………………………………………………………………………………………………ii
ÖĞRENME FAALİYETİ-1…………………………………………………………………………………….3
1. HAVAİ HAT İLE ENERJİ GİRİŞİ………………………………………………………………………..3
1.1. Havai Enerji Hatları ……………………………………………………………………………………..3
1.1.1. Havai Enerji Hat Donanımları ve Özellikleri………………………………………………4
1.1.2. Havai Hat İletkenlerinin Çekilmesi………………………………………………………….27
1.2. Havai Hat ile Yapı Enerji Girişi Yapımı …………………………………………………………30
1.2.1. Dam Direği ile Enerji Girişi…………………………………………………………………..30
1.2.2. Duvardan Açık Konsol ile Enerji Girişi……………………………………………………31
1.2.3. Duvardan Buat ile Enerji Girişi………………………………………………………………31
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….33
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………34
ÖĞRENME FAALİYETİ-2…………………………………………………………………………………..37
2. YER ALTI HATTI İLE ENERJİ GİRİŞİ………………………………………………………………37
2.1. Enerji Kabloları ve Özellikleri………………………………………………………………………37
2.1.1. Kablo ve İletkenlerin Yapı Elemanları……………………………………………………..37
2.1.2. Kablo Üretim Standartları ……………………………………………………………………..39
2.1.3. Yalıtkan Cinsleri ve Özellikleri………………………………………………………………39
2.1.4. Kablo Sembolleri ve Anlamları (Harmonize Sistemde)……………………………….40
2.1.5. Kablo Damar ve Dış Kılıf Renkleri………………………………………………………….44
2.1.6. Kablo Seçimi Kriterleri…………………………………………………………………………46
2.1.7. Kullanım Yerlerine Göre Çeşitleri, Yapıları, Özellikleri……………………………..54
2.2. Kabloların Yer Altından Döşenme Nedenleri…………………………………………………..58
2.2.1. Yer Altı Enerji Hatlarının Üstünlükleri…………………………………………………….58
2.2.2. Yer Altı Enerji Hatlarının Sakıncaları………………………………………………………59
2.3. Yer Altı Kablosunun Çekilme Yöntemi………………………………………………………….59
2.3.1. Kablo Güzergahının Belirlenmesi……………………………………………………………59
2.3.2. Yer Altı Kablolarının Döşenme Yerine Taşınması……………………………………..60
2.3.3. Yer Altı Kablolarının Döşeme Yerine Serilmesi………………………………………..62
2.3.4. Yer Altı Kablolarının Döşenme Yöntemleri………………………………………………64
2.4. Yer Altı Hattı İle Enerji Girişi Yöntemi………………………………………………………….71
2.5. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği…………………………………………………………….72

DIŞ AYDINLATMA TESİSATLARI


DIŞ AYDINLATMA TESİSATLARI“SAĞ TIKLA FARKLI KAYDET”

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR………………………………………………………………………………………………..iii
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………….1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1…………………………………………………………………………………….3
1. YOL AYDINLATMASI……………………………………………………………………………………..3
1.1. Dış Aydınlatma Armatürleri…………………………………………………………………………..3
1.1.1. Çeşitleri, Yapıları, Armatür Bağlantı Şekilleri Ampul Yapıları ………………………3
1.2. Dış Aydınlatma Armatür Direkleri………………………………………………………………….8
1.2.1. Çeşitleri……………………………………………………………………………………………….9
1.2.2. Boyutları…………………………………………………………………………………………….11
1.3. Dış Aydınlatma Tesisatı Yapımı İşlem Sırası…………………………………………………..11
1.3.1. Kanal Hazırlama………………………………………………………………………………….11
1.3.2. Direk Dikme……………………………………………………………………………………….12
1.3.3. Kablo Çekme………………………………………………………………………………………15
1.3.4. Kablo Bağlantılarını Yapmak…………………………………………………………………16
1.4. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği…………………………………………………………….16
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….19
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………20
ÖĞRENME FAALİYETİ–2…………………………………………………………………………………..21
2. PARK BAHÇE AYDINLATMASI……………………………………………………………………..21
2.1. Park, Bahçe Aydınlatma Armatürleri……………………………………………………………..21
2.1.1. Çeşitleri……………………………………………………………………………………………..22
2.1.2. Yapıları………………………………………………………………………………………………22
2.2. Park, Bahçe Aydınlatma Armatür Direkleri…………………………………………………….22
2.2.1. Çeşitleri……………………………………………………………………………………………..23
2.2.2. Özellikleri…………………………………………………………………………………………..24
2.2.3. Boyutları…………………………………………………………………………………………….24
2.3. Park, Bahçe Aydınlatma Tesisatı Yapımı İşlem Sırası……………………………………….24
2.3.1. Kanal Hazırlama………………………………………………………………………………….25
2.3.2. Aydınlatma Direği Dikme……………………………………………………………………..25
2.3.3. Kablo Çekme………………………………………………………………………………………26
2.3.4. Aydınlatma Kontrol Elemanı………………………………………………………………….26
2.3.5. Kablo Bağlantılarını Yapma…………………………………………………………………..27
2.4. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği…………………………………………………………….27
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….29
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………30
PERFORMANS TESTİ …………………………………………………………………………………….31
PERFORMANS DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………32
ÖĞRENME FAALİYETİ–3…………………………………………………………………………………..33
3. SAHA AYDINLATMASI………………………………………………………………………………….33
3.1. Dış Aydınlatma Armatürleri…………………………………………………………………………34
3.1.1. Çeşitleri, Yapıları, Armatür Bağlantıları Şekilleri, Ampul Yapıları ……………….34
3.2. Futbol Sahası Aydınlatma Armatür Direkleri…………………………………………………..35
3.2.1. Çeşitleri……………………………………………………………………………………………..35
3.2.2. Boyutları…………………………………………………………………………………………….36
3.3. Futbol Sahası Aydınlatma Tesisatı Yapımı İşlem Sırası…………………………………….36
i

3.3.1. Kanal Hazırlama………………………………………………………………………………….36
3.3.2. Direk Dikme……………………………………………………………………………………….37
3.3.3. Kablo Çekme………………………………………………………………………………………37
3.3.4. Aydınlatma Sistemi Kontrol Elemanı ………………………………………………………37
3.3.5. Kablo Bağlantılarını Yapma…………………………………………………………………..38
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….39
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………40
ÖĞRENME FAALİYETİ–4…………………………………………………………………………………..41
4. PANO VE REKLÂM AYDINLATMASI……………………………………………………………..41
4.1. Reklâm ve Tanıtım Pano Aydınlatma Sistemleri Ve Özellikleri………………………….41
4.1.1. Floresan Tip Sistemi……………………………………………………………………………..41
4.1.2. Projektör Tip Sistemi……………………………………………………………………………43
4.1.3. Neon Lamba Sistem……………………………………………………………………………..44
4.2. Panoya Kablo Çekimi ve Bağlantıları…………………………………………………………….47
4.2.1. Kablo Çekimi İşlem Sırası……………………………………………………………………..47
4.2.2. Kablo Çekiminde Dikkat Edilecek Hususlar……………………………………………..47
4.2.3. Pano Aydınlatma Kontrol Elemanları ………………………………………………………48
4.2.4. Panoya Bağlantı Yapımı………………………………………………………………………..48
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….49
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………50
ÖĞRENME FAALİYETİ–5…………………………………………………………………………………..51
5. HAVUZ AYDINLATMASI……………………………………………………………………………….51
5.1. Havuz Aydınlatma Armatür Çeşitleri……………………………………………………………..51
5.1.1. Yapıları………………………………………………………………………………………………51
5.1.2. Ampul Özellikleri………………………………………………………………………………..52
5.2. Havuz Aydınlatma Tesisatını Yapma……………………………………………………………..54
5.2.1. Kablo Çekme İşlem Sırası……………………………………………………………………..56
5.2.2. Armatür Montajı ve Bağlantılarını Yapma İşlem Sırası……………………………….56
5.2.3. Aydınlatma Kontrol Sistemin Montaj ve Bağlantıları Yapımı İşlem Sırası……..56
5.2.4. Tesisat Yapımında Dikkat Edilecek Hususlar……………………………………………56
5.3. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği…………………………………………………………………..57
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….58

PRİZ TESİSATLARI


PRİZ TESİSATLARI “SAĞ TIKLAYIP FARKLI KAYDET”

AÇIKLAMALAR……………………………………………………………………………………………….. iii

GİRİŞ …………………………………………………………………………………………………………………1

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 …………………………………………………………………………………….3

1. PRİZ TESİSATI…………………………………………………………………………………………………3

1.1. Priz Linyesi …………………………………………………………………………………………………3

1.1.1. Tanımı ………………………………………………………………………………………………….3

1.1.2. Standart Kablo Kesitleri…………………………………………………………………………..3

1.2. Priz Sortisi…………………………………………………………………………………………………..4

1.2.1. Tanımı ………………………………………………………………………………………………….4

1.2.2. Standart Kablo Kesitleri…………………………………………………………………………..5

1.3. Prizler…………………………………………………………………………………………………………5

1.3.1. Çeşitleri ve Yapısı…………………………………………………………………………………..5

1.3.2. Özellikleri……………………………………………………………………………………………11

1.4. Priz Tesisatı Kablosunu Çekme …………………………………………………………………….11

1.4.1. İşlem Sırası………………………………………………………………………………………….11

1.4.2. Dikkat Edilecek Hususlar……………………………………………………………………….15

1.5. Priz Bağlantılarını Yapma…………………………………………………………………………….16

1.5.1. Buvat Bağlantılarını Yapma……………………………………………………………………16

1.5.2. Priz Kablo Bağlantılarını Yapma……………………………………………………………..16

1.5.3. Bağlantılarda Dikkat Edilecek Hususlar ……………………………………………………16

1.6. Kuvvetli Akım Yönetmeliği………………………………………………………………………….16

1.7. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği …………………………………………………………………..17

UYGULAMA FAALİYETİ ……………………………………………………………………………….21

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………….22

PERFORMANS DEĞERLENDİRME …………………………………………………………………23

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 …………………………………………………………………………………..25

2. SEYYAR KABLO BAĞLANTILARI………………………………………………………………….25

2.1. Seyyar Kablo……………………………………………………………………………………………..25

2.1.1. Cinsi ve Özelliği …………………………………………………………………………………..25

2.1.2. Standart Kesitleri ………………………………………………………………………………….26

2.2. Fiş ……………………………………………………………………………………………………………28

2.2.1. Görevi ………………………………………………………………………………………………..28

2.2.2. Çeşitleri ………………………………………………………………………………………………28

2.3. Priz (Seyyar-Çoklu)…………………………………………………………………………………….29

2.3.1. Görevi ………………………………………………………………………………………………..29

2.3.2. Çeşitleri ………………………………………………………………………………………………30

2.4. Uzatma Fiş, Priz Yapımı………………………………………………………………………………31

2.4.1. Kullanıldığı Yerler………………………………………………………………………………..31

2.4.2. Yapım İşlem Sırası………………………………………………………………………………..32

2.4.3. Dikkat Edilecek Hususlar……………………………………………………………………….33

2.5. Kuvvetli Akım Yönetmeliği………………………………………………………………………….33

2.6. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği …………………………………………………………………..33

UYGULAMA FAALİYETİ ……………………………………………………………………………….35

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………….36

PERFORMANS DEĞERLENDİRME …………………………………………………………………37

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 …………………………………………………………………………………..39

3. NEMLİ YER PRİZ TESİSATI……………………………………………………………………………39

3.1. Nemli Yer Tesisatı………………………………………………………………………………………39

3.1.1. Nemli Yer Tesisatı Tanımı ve Yapım Yerleri …………………………………………….39

3.1.2. Nemli Yer Tesisatı Döşeme Yöntemleri ……………………………………………………39

3.1.3. Nemli Yer Tesisatı Elemanları ve Özellikleri …………………………………………….40

3.1.4. Nemli Yer Tesisatı Döşenmesi ………………………………………………………………..43

3.2. Kuvvetli Akım Yönetmeliği………………………………………………………………………….46

3.3. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği …………………………………………………………………..47

UYGULAMA FAALİYETİ ……………………………………………………………………………….49

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………….50

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 …………………………………………………………………………………..53

4. ELEKTRİKLİ CİHAZ BAĞLANTILARI …………………………………………………………….53

4.1. Elektrik Cihazlarının Giriş Bağlantıları …………………………………………………………..53

4.1.1. Elektrikli Cihaz ve Aletlerin Giriş Bağlantı Şemaları…………………………………..53

4.1.2. Kablonun Çekilmesi ve Bağlantısı …………………………………………………………..57

4.2. Kuvvetli Akım Yönetmeliği………………………………………………………………………….63

4.3. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği …………………………………………………………………..64

UYGULAMA FAALİYETİ ……………………………………………………………………………….66

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………….68

PERFORMANS DEĞERLENDİRME …………………………………………………………………69

MODÜL DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………….71

CEVAP ANAHTARLARI …………………………………………………………………………………….73

KAYNAKLAR……………………………………………………………………………………………………75