Motor

KUVVET TESİSLERİNDE MOTOR ve ŞALTER BAĞLANTILARI


KUVVET TESİSLERİNDE MOTOR“SAĞ TIKLA FARKLI KAYDET”

KUVVET TESİSLERİNDE MOTOR ve ŞALTER BAĞLANTILARI 

AÇIKLAMALAR………………………………………………………………………………………………… ii
GİRİŞ …………………………………………………………………………………………………………………1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 …………………………………………………………………………………….3
1. ASENKRON MOTORLARVE ŞALTERLER…………………………………………………………3
1.1. Asenkron Motorlar ……………………………………………………………………………………….3
1.1.1. Asenkron Motorların Yapıları ve Parçaları …………………………………………………3
1.1.2. Asenkron Motor Çeşitleri ………………………………………………………………………..8
1.2. Şalterler ……………………………………………………………………………………………………30
1.2.1. Şalter Çeşitleri……………………………………………………………………………………..30
1.2.2. Şalter Bağlantıları ………………………………………………………………………………..51
1.3. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği …………………………………………………………………..55
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….56
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………57
PERFORMANS DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………59
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 …………………………………………………………………………………..60
2. ENDÜSTRİYEL FİŞ PRİZ VE PANOLAR ………………………………………………………….60
2.1. Endüstriyel Fiş ve Prizler …………………………………………………………………………….60
2.1.1. Fiş Prizlerin Tanımı ve Görevleri ……………………………………………………………60
2.1.2. Fiş ve Prizlerin Yapı Özellikleri ……………………………………………………………..61
2.1.3. Fiş Priz Çeşitleri ve Özellikleri……………………………………………………………….63
2.1.4. Endüstriyel Fiş Prizlerin Montaj ve Bağlantıları ………………………………………..69
2.2. Kuvvet Dağıtım Tabloları (Panoları) ……………………………………………………………..71
2.2.1. Tablo Çeşitleri……………………………………………………………………………………..71
2.2.2. Kombinasyon Tabloları (Pano-Kutu)……………………………………………………….75
2.2.3. Kuvvet Panolarına Kablo Bağlantıları Yapılması……………………………………….78
2.3. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği …………………………………………………………….82
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….84
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………85
PERFORMANS DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………86
MODÜL DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………….87
CEVAP ANAHTARLARI …………………………………………………………………………………….88
ÖNERİLEN KAYNAKLAR………………………………………………………………………………….89
KAYNAKÇA……………………………………………………………………………………………………..90

STEP VE SERVO MOTORLAR


STEP VE SERVO MOTORLAR“SAĞ TIKLAYIP FARKLI KAYDET”

AÇIKLAMALAR………………………………………………………………………………………………… ii

GİRİŞ …………………………………………………………………………………………………………………1

ÖĞRENME FAALİYETİ–1…………………………………………………………………………………….3

1. STEP-SERVO MOTORLAR……………………………………………………………………………….3

1.1. Step Motorlar (Adım Motorları) ……………………………………………………………………..3

1.1.1. Tipik Yapısı ………………………………………………………………………………………….4

1.1.2. Çalışma Prensibi ……………………………………………………………………………………5

1.1.3. Step Motorlarda Karşılaşılan Terimler ……………………………………………………….5

1.1.4. Step Motorun Çeşitleri ……………………………………………………………………………7

1.1.5. AdımMotorlarına Ait Önemli Parametreler………………………………………………10

1.1.6. AdımMotorlarının Uyartımı ………………………………………………………………….11

1.2. Servo Motorlar…………………………………………………………………………………………..12

1.2.1. Servo Motor Çeşitleri ……………………………………………………………………………13

UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….20

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………21

ÖĞRENME FAALİYETİ–2…………………………………………………………………………………..23

2. STEP-SERVO MOTORLARIN DENETİMİ…………………………………………………………23

2.1. Step Motorların Denetimi …………………………………………………………………………….23

2.1.1. Açık Döngü Denetim……………………………………………………………………………23

2.1.2. Kapalı Döngü Denetimi…………………………………………………………………………24

2.2. AdımMotoru Sürücü Sistemleri ……………………………………………………………………25

2.2.1. Lojik Sıralayıcı ……………………………………………………………………………………25

2.2.2. Sürücü Devre ………………………………………………………………………………………26

2.2.3. Step Motorlarda UyartımMetotları………………………………………………………….28

2.2.4. Step Motor Kontrol ve Sürücü Devresi …………………………………………………….28

2.2.5. Step Motorların Bakım-Onarımı……………………………………………………………..30

2.2.6. Çeşitli Step Motorlar …………………………………………………………………………….31

2.2. Servo Motor ve Sürücü Devre Elemanları……………………………………………………….32

2.3.1. Servo Motorların Bakım-Onarımı……………………………………………………………34

UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….36

MODÜL DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………….37

CEVAP ANAHTARLARI …………………………………………………………………………………….40

ÖNERİLEN KAYNAKLAR………………………………………………………………………………….41

KAYNAKÇA……………………………………………………………………………………………………..42

Siemens Drive Technology


Drive technology

Topic Date Language
Reversible Motor Starter Circuits for Changing the Rotational Direction of Three-Phase AC Induction Motors (Tip 10) 12/98 Deutsch
English
Reversible Motor Starter for Pole-Changeable Three-Phase Inductions Motors with Rotational Direction Selection (Tip 11) 12/98 Deutsch
English
Star-Delta Starter without Acknowledgement (Tip 12) 12/98 Deutsch
English
Star-Delta Motor Starter with Starter Acknowledgement (Tip 13) 12/98 Deutsch
English
Wound Rotor (Tip 14) 12/98 Deutsch
English
Stator-Resistance Starting Circuit (Tip 15) 12/98 Deutsch
English
Trigger a Stepper Motor Drive Using Integrated DC Pulse Outputs (Tip 22) 08/00 Deutsch
English
How to Use Integrated Pulse Outputs for Open-Loop Control Positioning with a Stepper Motor (Tip 23) 08/00 Deutsch
English
Freeport Communication Interface to MICROMASTER Drives (Tip 28) 12/99 Deutsch
English
Closed-Loop Control Positioning with Position Monitoring and Position Correction (Tip 30) 01/99 Deutsch
English
How to Use a PTO Ramp with the S7-200 CPU (Tip 50) 08/00 Deutsch
English
Position control with MICROMASTER420 frequency converter and asynchronous motors with USS protocol (Tip 65) 08/02 Deutsch
English