Network

TCP IP Komutları ve Açıklamaları


ping komutu
——————————————–
ping 192.168.0.2 === ip deki diğer bilgisayara ufak veri paketleri gönderip, alarak bağlantıyı test eder
ping client98
ping -a 192.168.0.2 === ip deki diğer bilgisayara ufak veri paketleri gönderip, alarak baglantiyi test eder. -a parametresi ile IP deki bilgisayarın adresi görüntülenir.
ping -a -n 20 192.168.0.2 === -n parametresinin yanındaki değer kadar veri paketleri gönderilerek test edilir.
——————————————–
pathping === bu komut sayesinde routerlar üzeriden geçen verinin kayba uğrayıp uğramadığı kontrol edilir.
——————————————–
ipconfig === bilgisayarın agdaki ip adresini gösterir.
ipconfig all === bilgisayarın agdaki ip adresini ve bir çok ekstrayı gösterir.
ipconfig all egemen.txt === dökülen tüm bilgiyi egemen.txt dosyası içine atar.
ipconfig release === bilgisayarın agdaki ipsini birakir
ipconfig renew === bilgisayarın agdaki ipsini yeniler. yenileme islemi sirasinda ilk önce release , sonra renew islemi uygulanir
ipconfig registerdns === bilgisayarı adını ve ipsini DNS e kaydetmek için kullanılır.
ipconfig flushdns === Dns clientların cache belleklerinde tuttukları isim ve ip adres eşleşmelerine ait bilgileri siler,Cache belleği boşaltır.(Sorun Çözmek için kullanılır)
ipconfig displaydns === Eğer kullandığınız bilgisayar aynı zamanda bir DNS client’ı ise, DNS Cache belleğinde bulunan IP adresleri ve onlara ait olan DNS isimlerinin gösterilmesini sağlar.
——————————————–
arp -a === cache deki ip çözümlesini gösterir. cache eger 2 dk içinde yeni bir ip çözümlemesi olmazsa kendini temizler. eger 2 dk içinde yenilenirse 10 dk daha tutulur.
arp -a 192.168.0.2 ===
arp -s 192.168.0.2 00-02-44-12-24-ad === ip çözümlemesi içinde, ip si verilen bilgisayarın mac adresini sabitler. cache de sürekli kalir, silinmez.
——————————————–
net use === bilgisayardaki map leri gösterir.
net use h client98c === client 98 bilgisayarın C sini H olarak map eder.
net use h 192.168.0.2c$ === ipsi verilen bilgisayarın gizli admin sharini h olarak map eder.
net use delete h === h mapped drive i siler.
net use lpt1 serveribm persistentyes === kalıcı printer bağlantısı sağlar.
——————————————–
netstat === bilgisayara yapilan baglantilari gösterir.
——————————————–
nbtstat === TCPIP üzerinde NetBIOS API ile ilgili verilerin gösterilmesini sağlar.Netbios isim tablosunun hem kullandığınız(local) bilgisayar için hemde network üstündeki diğer bilgisayarlar(remote) için gösterilmesini sağlar.
nbtstat -RR === Eğer komutu bir WINS client üzerinde çalıştırıyorsanız, WINS Client’ı WINS server üzerinde yer alan kendine it kayıtları önce silecek; sonra tekrar kayıt ettirecektir.(Sorun çözmek için kullanılır)
——————————————–
tracert 131.107.10.1 === Bu komut sayesinde, farklı TTL süreleri kullanılarak aynı hedefe ICMP paketleri gönderilir.Bu sayede, bilgisayarınızdan bir başka hedef noktaya ulaşırken, paketlerimizin hangi yolları takip ettiği kontrol edilir.
Bu komut ile hedef bilgisayar ve sizin aranızdaki en yakın ve en kısa yolu belirleyen router ların bir listesi gösterilmiş olur.
tracert [-d][-h Maksimum Hop sayısı][-J Hot Listesi][-w Timeout Süresi][Hedef isim]

——————————————–
route print === Routing table döker.
——————————————–
net helpmsg 52 === hata kod larının açıklamasını döker.
——————————————–
net view ===
net view 192.168.0.2 === ip si yazilmis bilgisayarın paylastirilmis nesnelerini gösterir.
net view client98 === ismi yazilmis bilgisayarın paylastirilmis nesnelerini gösterir.
net share === bilgisayardaki paylaştırılmış sürücü ve klasörleri gösterir.
net share hoop=fhoop === f sürücüsünde oluşturduğumuz hoop klasörünü yine aynı isimle share eder.
——————————————–
hostname === bilgisayarın ismini gösterir.
%username% === bilgisayari logon olan kullanici ismidir.
%systemroot% === isletim sisteminin kuruldugu klasördür.
%userprofile% ===
——————————————–
net time 192.168.0.2 === ip si girilmis olan bilgisayarın tarih ve saatini gösterir.
net time client98 === ismi girilmis olan bilgisayarın tarih ve saatini gösterir.
net time client98 set y === ismi verilmis bilgisayarın tarih ve saatine göre, kullandigimiz makineyi ayarlar.
——————————————–
convert c fsntfs === C sürücüsünü NTFS sisteme dönüstürür. Içindeki bilgiler silinmez.
——————————————–
net help command === net komutuna bagli tüm komutlarin açiklamasini görüntüler.
——————————————–
secedit refreshpolicy user_policy === Poliçelerde yapılan değişikliklerin kullanıcı bazında hemen devreye girmesi için kullanılır
secedit refreshpolicy machine_policy === Poliçelerde yapılan değişikliklerin bilgisayar bazında hemen devreye girmesi için kullanılır
secedit refreshpolicy user_policy enforce === Poliçe değişikliklerinin hemen devreye girmesi için zorlar.
secedit refreshpolicy machine_policy enforce == Poliçe değişikliklerinin hemen devreye girmesi için zorlar.
——————————————–
nslookup === DNS in doğru düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

nslookup komutu girilir ve ardından
ls -t SRV mcseankara.com (SRV kayıtlarını kotrol eder)
ls -t SRV mcseankara.com egemen.txt (SRV kayıtlarını egemen.txt dosyasının içine atar ve bu 24 kayıt olmalı)
192.168.0.1 (reverse lookup ın çalışıp çalışmadığını kontrol eder)
egemen.mcseankara.com (forward lookup ın çalışıp çalışmadığını kontrol eder)
exit ile çıkılır.
——————————————–
dcpromo ===active directory manuel kurulumu için kullanılır
dcpromo answercpromotec.txt ===active directory otomatik kurulumu için kullanılır
——————————————–
csvde -i -f ekle.txt === active drirectory içine ekle.txt içinden sadece kullanıcı ekler (virgül ile ayrılmış)
ldifde -i -f ekle.txt === active drirectory içine ekle.txt içinden kullanıcı ekler, siler, düzeltir (satır ile ayrılmış)
csvde -f egemen.txt === active directory kaydını egemen.txt dosyasına virgülle ayrılmış şekilde döker
ldifde -f egemen.txt === active directory kaydını egemen.txt dosyasına satır satır ayrılmış şekilde döker
——————————————–
jetpack dhcp.mdb temp.mdb === DHCP veritabanını indexler, düzenler, boş astırları kaldırır, ufaltır,(komutu kullanmadan önce DHCP servisini durdurmalısınız)
netsh === Bu komut sayesinde DHCP,WINS,DNS serverları komut satırından yönetebiliyorsunuz.
netsh help === nasıl kullanacağınız hakkında buradan bilgi alabilirsiniz
——————————————–
terminal server yüklü bilgisayarda mode excute mode olarak değişir. Program yükletmez.

run change user install (install mode devreye girer)
run change user execute (execute mode devreye girer)

İki Bilgisayarı Ethernet kartı ve HUB ile RJ-45 ile birbirine bağlamak


şağıdaki şema, RJ-45 kullanılarak iki bilgisayarın nasıl ethernetle bağlanacağını gösterir.

 

 

 

 

 

Bu bağlantı, iki bilgisayarı HUB olmaksızın birbirine bağlamaya yaradığı gibi, iki HUB’ ı, uplink port olmadan birbirine bağlamak için de kullanılır. Eğer iki HUB’ ı birbirine bağlarken, HUB’ lardan birinde uplink port varsa, bu çapraz bağlantıyı kullanmayın. Bu durumda düz bağlantı dediğimiz bağlantı şekli kullanılır.

 

Bilgisayarlardaki network kartlarının çoğunda bulunan ve RJ-45′ in girdiği yere MDI Port denir. Benzer portun HUB’ larda olanına MDI-X Port denir.MDI-X Portlarda 1 ve 2 numaralı pinler data alır, 3 ve 6 ise data gönderir. Bu yüzden iki MDI Port birbirine bağlanırken, 1 ile 3 ve 2 ile 6 çapraz bağlanır. Oysa MDI ile MDI-X birbirine bağlanırken, 1, 1′ e, 2, 2′ ye, 3, 3′ e ve 6, 6′ ya bağlanır.

İki Bilgisayarı Ethernet kartı ve HUB ile RJ-45 ile birbirine bağlamak

Bu bağlantı, iki veya daha çok bilgisayarı bir HUB ile birbirine bağlamaya yaradığı gibi, biri uplink portlu olan iki HUB’ ı, birbirine bağlamak için de kullanılır. Eğer iki HUB’ ı birbirine bağlarken, HUB’ lardan her ikisinde deuplink port yoksa, düz bağlantıyı kullanmayın. Bu durumda çapraz bağlantı dediğimiz bağlantı şekli kullanılır.

 

RJ-45 konektörünün hangi tarafının 1.pin olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

Bu bağlantıda en çok dikkat edilecek husus 1 ve 2 ile 3 ve 6 nın aynı renk kategorisinde olmasıdır. Yani, 1 ve 2 için turuncu ve turuncu-beyaz kullanılırken, 3 ve 6 için yeşil ve yeşil-beyaz kullanılmalıdır. Eğer 3 veya 6 için, meselâ yeşil-beyaz ve mavi kullanılırsa performans düşer. İncelendiğinde kablo içindeki sarımlarında farklı yönlerde olduğu görülecektir. Bu da performans arttırımı içindir.

KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ


KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ“SAĞ TIKLA FARKLI KAYDET”

AÇIKLAMALAR……………………………………………………………………………………………….. iii 

GİRİŞ …………………………………………………………………………………………………………………1

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 …………………………………………………………………………………….3

1. KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ……………………………………………………………………………3

1.1. Kablosuz LAN…………………………………………………………………………………………….3

1.1.1. Kablosuz LAN Standartları ……………………………………………………………………..5

1.1.2. HiperLAN…………………………………………………………………………………………….7

1.1.3. Kodlama / Modulasyon Teknikleri ……………………………………………………………7

1.1.4. Çoklu Erişim ve Çoğullama Yöntemleri …………………………………………………….8

1.1.5. Güvenlik ve Şifreleme…………………………………………………………………………….9

1.2. Kablosuz LAN Teknolojileri ………………………………………………………………………..10

1.2.1. RF Teknolojileri…………………………………………………………………………………..10

1.2.2. Kızıl Ötesi Teknolojisi ………………………………………………………………………….10

1.3. Kişisel Alan Ağları……………………………………………………………………………………..11

1.3.1. Bluetooth (Mavidiş) ……………………………………………………………………………..11

1.3.2. Home RF ……………………………………………………………………………………………16

1.4. Kablosuz LAN Sistemleri…………………………………………………………………………….17

1.4.1. Kablosuz LAN Sistemlerinin Çalışma Esasları ………………………………………….17

1.4.2. Kablosuz LAN Sistemlerinde Kullanılan Frekanslar …………………………………..18

1.4.3. Kablosuz LAN Sisteminde Kullanılan Cihazlar …………………………………………20

1.4.4. Kablosuz LAN Sistemlerinin Mimari Yapısı …………………………………………….23

1.4.5. Noktadan Noktaya Kablosuz Bağlantı ……………………………………………………..26

1.4.6. Kablosuz LAN Uygulaması……………………………………………………………………27

UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….35

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………36

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 …………………………………………………………………………………..38

2. KABLOSUZ MOBİL İLETİŞİM………………………………………………………………………..38

2.1. Küresel Mobil İletişim Sistemleri (GSM) ……………………………………………………….38

2.1.1. GSM’in Tarihsel Gelişimi ……………………………………………………………………..38

2.1.2. Anahtarlama Sistemi …………………………………………………………………………….39

2.1.3. Hücresel İletişim Sistemleri……………………………………………………………………41

2.1.4. Baz İstasyonları……………………………………………………………………………………44

2.1.5. GSM Alt Yapısı ve GSM Ağı Bileşenleri …………………………………………………45

2.2. Genel Paket Radyo Servisi (GPRS) ……………………………………………………………….51

2.2.1. Giriş…………………………………………………………………………………………………..51

2.2.2. GPRS Sistem Yapısı …………………………………………………………………………….52

2.2.3. GPRS Sisteminin Çalışması …………………………………………………………………..54

2.2.4. Hizmetler ……………………………………………………………………………………………56

2.2.5. GPRS Servisini Kullanmak İçin Gerekenler………………………………………………58

2.2.6. Sonuç…………………………………………………………………………………………………58

2.3. LMDS ve Kablosuz Uzak Bağlantı………………………………………………………………..58

2.3.1. LMDS (Local Multipoint Distrubition System)………………………………………….58

2.3.2. LMDS’de Kullanılan Modülasyon Yöntemleri ………………………………………….61

2.3.3. LMDS’de Kapasite……………………………………………………………………………….62

2.4. Kablosuz Uygulama Protokolü (WAP) …………………………………………………………..62

2.4.1. WAP’ın Gelişimi …………………………………………………………………………………62

2.4.2. WAP Nedir? ……………………………………………………………………………………….62

2.4.3. WAP Yapısı………………………………………………………………………………………..63

2.4.4. WAP Modeli……………………………………………………………………………………….63

2.4.5. WAP Ağının Çalışma Esası……………………………………………………………………65

2.4.6. Kablosuz Uygulama Ortamı (WAE) ………………………………………………………..67

2.4.7. Sonuç…………………………………………………………………………………………………69

UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….70

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………71

MODÜL DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………….72

CEVAP ANAHTARLARI …………………………………………………………………………………….73

ÖNERİLEN KAYNAKLAR………………………………………………………………………………….74

KAYNAKLAR……………………………………………………………………………………………………75