Pano

PANO BARA MONTAJI


PANO BARAMONTAJI“SAĞ TIKLA FARKLI KAYDET”

AÇIKLAMALAR……………………………………………………………………………………………….. iii

GİRİŞ …………………………………………………………………………………………………………………1

ÖĞRENME FAALİYETİ–1…………………………………………………………………………………….3

1. BARA İŞLEME…………………………………………………………………………………………………3

1.1. Baralar ……………………………………………………………………………………………………….3

1.1.1. Bara Seçimi…………………………………………………………………………………………..3

1.2. Bara Modeli Hazırlama …………………………………………………………………………………6

1.2.1. Model Yapılacak Malzemenin Seçimi ……………………………………………………….6

1.2.2. Bara Modeli Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar…………………………………….7

1.3. Baranın Kesilmesi ………………………………………………………………………………………..7

1.3.1. Model veya Pano Üzerinden Ölçü Alma…………………………………………………….7

1.3.2. Bara Kesme Araçlarını Tanıma…………………………………………………………………8

1.3.3. Bara Kesme Araçlarını Kullanma ……………………………………………………………10

UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….11

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………12

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 …………………………………………………………………………………..13

2. BARALARIN DELİNMESİ……………………………………………………………………………….13

2.1. Markalama Bilgisi………………………………………………………………………………………13

2.1.1. Markalama Araçları ……………………………………………………………………………..13

2.1.2. Markalama Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar ………………………………………..16

2.1.3. Sütunlu Matkap Kullanma……………………………………………………………………..16

2.2. Baraların Bükülmesi……………………………………………………………………………………17

2.2.1. Baranın Bükümünde Dikkat Edilecek Noktalar………………………………………….18

2.2.2. Bara Bükme Aparatı Kullanma……………………………………………………………….18

UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….20

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………21

PERFORMANS DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………22

ÖĞRENME FAALİYETİ–3…………………………………………………………………………………..23

3. BARANIN YÜZEY TEMİZLİĞİ………………………………………………………………………..23

3.1. Baranın Temizlenmesi…………………………………………………………………………………23

3.1.1. Bara Uçlarını Yuvarlatma………………………………………………………………………23

3.1.2. Taşlama Cihazı Kullanma ……………………………………………………………………..24

3.1.3. Bara Yüzeyinin Temizliğinin Önemi ……………………………………………………….24

3.1.4. Bara Yüzeyi Temizleme………………………………………………………………………..25

3.2. Baranın Boyanması …………………………………………………………………………………….27

3.2.1. Bara Uçlarının Bantlanması……………………………………………………………………27

3.2.2. Boyama Bilgisi ……………………………………………………………………………………27

UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….29

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………30

PERFORMANS DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………31

ÖĞRENME FAALİYETİ–4…………………………………………………………………………………..33

4. BARANIN MONTAJI ………………………………………………………………………………………33

4.1. Bara Yüzeylerinin Tam Temas Etmesinin Önemi …………………………………………….33

4.2. Bağlantı Elemanları Çeşitleri………………………………………………………………………..34

4.2.1. Cıvata ………………………………………………………………………………………………..34

4.2.2. Somun………………………………………………………………………………………………..34

4.2.3. Pul …………………………………………………………………………………………………….34

4.2.4. Rondela………………………………………………………………………………………………34

4.3. Anahtar Takımı Kullanma ……………………………………………………………………………35

UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….37

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………38

PERFORMANS DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………39

ÖĞRENME FAALİYETİ–5…………………………………………………………………………………..40

5. MESNET İZOLATÖRLERİ……………………………………………………………………………….40

5.1. Yapısı ………………………………………………………………………………………………………40

5.2. Çeşitleri ……………………………………………………………………………………………………41

5.3. Montajı …………………………………………………………………………………………………….42

UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….45

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………46

ÖĞRENME FAALİYETİ–6…………………………………………………………………………………..47

6. ÖRTÜ PLAKALARI ………………………………………………………………………………………..47

6.1. Örtü Plakası Çeşitleri ………………………………………………………………………………….47

6.2. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri Bilgisi ………………………………………………….48

6.3. Bağlantılar Arası Arkın Önlenmesinin Önemi………………………………………………….49

PANO KABLO MONTAJI


PANO KABLO MONTAJI“SAĞ TIKLA FARKLI KAYDET”

AÇIKLAMALAR……………………………………………………………………………………………….. iii

GİRİŞ …………………………………………………………………………………………………………………1

ÖĞRENME FAALİYETİ–1…………………………………………………………………………………….3

1. ETİKETLEME…………………………………………………………………………………………………..3

1.1. Proje Okuma ……………………………………………………………………………………………….3

1.1.1. Şemalardaki Tanıtma İşaretlerini Okuma……………………………………………………3

1.1.2. Kumanda Devrelerini Okuma…………………………………………………………………..5

1.1.3. Güç Devrelerini Okuma ………………………………………………………………………….5

1.1.4. Tek Hat Şeması ……………………………………………………………………………………..5

1.2. Etiket Çeşitleri …………………………………………………………………………………………….9

1.2.1. Klemens Etiketleri………………………………………………………………………………….9

1.2.2. Kumanda ve Güç Elemanları Etiketleri…………………………………………………….10

1.2.3. Buton ve Şalter Etiketleri ………………………………………………………………………10

1.2.4. Uyarı Etiketleri ……………………………………………………………………………………12

1.2.5. Firma Tanıtım Etiketleri ………………………………………………………………………..12

1.3. Etiket Bilgileri ve Montaj …………………………………………………………………………….13

1.3.1. Etiketler Üzerinde Bulunması Gereken Bilgiler …………………………………………13

1.3.2. Etiket Montaj Yerleri ……………………………………………………………………………14

1.3.3. Klemens Etiketlerinin Montajı………………………………………………………………..14

1.3.4. Kumanda ve Güç Elemanları Etiketlerinin Montajı…………………………………….15

1.3.5. Uyarı Etiketlerinin Montajı…………………………………………………………………….15

1.3.6. Firma Tanıtım Etiketleri ve Güç Etiketlerinin Montajı ………………………………..15

UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….16

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………18

PERFORMANS TESTİ …………………………………………………………………………………….19

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 …………………………………………………………………………………..20

2. KABLOLAR……………………………………………………………………………………………………20

2.1. Kablo Tanımları …………………………………………………………………………………………20

2.1.1. Tanımı ……………………………………………………………………………………………….20

2.1.2. Yapısı ………………………………………………………………………………………………..20

2.1.3. Sınıflandırılması…………………………………………………………………………………..20

2.1.4. Kablolarda Kullanılan Harfler ve Anlamı …………………………………………………22

2.1.5. Standart İletken Kesitleri ……………………………………………………………………….23

2.2. Kablo Çeşitleri …………………………………………………………………………………………..23

2.2.1. N-Kablolar………………………………………………………………………………………….23

2.2.2. Y-Kablolar………………………………………………………………………………………….24

2.2.3. F-Kablolar…………………………………………………………………………………………..24

2.3. Panolarda Kullanılan Kablolar………………………………………………………………………25

2.3.1. Kumanda ve Güç Kabloları ……………………………………………………………………25

2.3.2. Kablo Seçimi ………………………………………………………………………………………27

UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….29

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………30

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 …………………………………………………………………………………..32

3. KABLO HAZIRLAMA…………………………………………………………………………………….32

3.1. Cihaz Etiketlerini Okuyabilmek…………………………………………………………………….32

3.2. Projeden Klemens Numaralarını Okuyabilmek ………………………………………………..33

3.2.1. Klemens Grup Numarası ……………………………………………………………………….33

3.2.2. Klemens Numarası……………………………………………………………………………….33

3.3. Cihazlar Arası Kablo Ölçüsü Almak ve Kesmek………………………………………………35

3.3.1. Kumanda Kabloları ………………………………………………………………………………35

3.3.2. Güç Kabloları………………………………………………………………………………………35

3.4. İletken Ucu Açma Yöntemleri ………………………………………………………………………35

3.4.1. Kablo Soyma Pensi ………………………………………………………………………………35

3.4.2. Kesici Araçlar ……………………………………………………………………………………..36

3.5. Kablo Kodlama ………………………………………………………………………………………….37

3.5.1. Önemi ………………………………………………………………………………………………..37

3.5.2. Projedeki Kabloları Belirleme ………………………………………………………………..37

3.5.3. Kodlamada Dikkat Edilecek Hususlar………………………………………………………38

3.6. Kablo Kodlayıcılar ……………………………………………………………………………………..38

3.6.1. Yapısı ………………………………………………………………………………………………..38

3.6.2. Çeşitleri ……………………………………………………………………………………………..38

3.7. Pabuç ve Yüksük………………………………………………………………………………………..40

3.7.1. Kablo Yüksükleri …………………………………………………………………………………40

3.7.2. Kablo Pabuçları……………………………………………………………………………………41

3.7.3. Pabuç/Yüksük Takarken Dikkat Edilecek Noktalar…………………………………….44

3.8. Kablo Sıkma Pensleri ………………………………………………………………………………….44

3.8.1. Çeşitleri ……………………………………………………………………………………………..44

3.8.2. Kullanımı……………………………………………………………………………………………45

3.9. Jak ve Soketler …………………………………………………………………………………………..45

3.9.1. Yapısı ………………………………………………………………………………………………..45

3.9.2. Çeşitleri ……………………………………………………………………………………………..45

UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….46

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………48

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 …………………………………………………………………………………..50

4. KABLO MONTAJI…………………………………………………………………………………………..50

4.1. Kabloları Kanal İçine Yerleştirmek ……………………………………………………………….50

4.2. Kabloya Form Vermek………………………………………………………………………………..51

4.3. Kabloları Spirallemek………………………………………………………………………………….52

4.3.1. Kablo Spiral Çeşitleri ……………………………………………………………………………52

4.3.2. Kullanımı……………………………………………………………………………………………53

4.4. Kablonun Klemense Montajında Dikkat Edilecek Hususlar ……………………………….53

4.5. Cihaz Topraklaması…………………………………………………………………………………….54

4.5.1. Önemi ………………………………………………………………………………………………..54

4.5.2. Çeşitleri ……………………………………………………………………………………………..54

4.5.3. Topraklama Pulu………………………………………………………………………………….55

UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….56

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………58

MODÜL DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………….60

CEVAP ANAHTARLARI …………………………………………………………………………………….62

KAYNAKÇA……………………………………………………………………………………………………..65

PANOYU MONTAJA HAZIRLAMA


Asenkron Motor Kumanda   Asenkron Motorlara Yol Vermek   Bina Enerji Giriş Sistemleri  Dış Aydınlatma Priz Tesisatı

PANOYU MONTAJA HAZIRLAMA“SAĞ TIKLAYIP FARKLI KAYDET”

AÇIKLAMALAR……………………………………………………………………………………………….. iiiGİRİŞ …………………………………………………………………………………………………………………1ÖĞRENME FAALİYETİ-1 …………………………………………………………………………………….3

1. MALZEME TANIMA VE SEÇME……………………………………………………………………….3

1.1. Kumanda Devre Elemanlarını Tanıma ve Seçme ……………………………………………….3

1.1.1. Paket Şalterler ……………………………………………………………………………………….3

1.1.2. Kumanda Butonları ………………………………………………………………………………..7

1.1.3. Sinyal Lambaları……………………………………………………………………………………9

1.1.4. Sınır Anahtarları…………………………………………………………………………………….9

1.1.5. Zaman Röleleri ……………………………………………………………………………………12

1.1.6. Kontaktörler………………………………………………………………………………………..18

1.1.7. Röleler ……………………………………………………………………………………………….28

1.2. Devre Koruma Elemanlarını Tanıma ve Seçme………………………………………………..30

1.2.1. Aşırı Akım Röleleri………………………………………………………………………………30

1.2.2. Faz Koruma Röleleri …………………………………………………………………………….32

1.2.3. Faz Sırası Rölesi ………………………………………………………………………………….33

1.2.4. Aşırı ve Düşük Gerilim Koruma Röleleri………………………………………………….34

1.2.5. Sigortalar ……………………………………………………………………………………………35

1.3. Şalterleri Tanıma ve Seçme………………………………………………………………………….40

1.3.1. Tanımı ……………………………………………………………………………………………….40

1.3.2. Çeşitleri ……………………………………………………………………………………………..41

1.3.3. Kontak Akım Değerleri …………………………………………………………………………43

1.3.4. Seçimi………………………………………………………………………………………………..44

1.4. Motor Devrelerinde Sigorta ve Termik Seçimi…………………………………………………44

1.4.1. Termik Seçimi……………………………………………………………………………………..44

1.4.2. Sigorta Seçimi……………………………………………………………………………………..44

1.5. Kompanzasyon Elemanlarını Tanıma ve Seçme……………………………………………….46

1.5.1. Reaktif Güç Kontrol Rölesi ……………………………………………………………………46

1.5.2. Kondansatör………………………………………………………………………………………..49

UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….53

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………54

ÖĞRENME FAALİYETİ -2 ………………………………………………………………………………….58

2. PROJE…………………………………………………………………………………………………………..58

2.1. Pano Yerleşim Krokisi ………………………………………………………………………………..58

2.1.1. Elemanların Yerleşim Düzeni…………………………………………………………………58

2.1.2. Pano Yerleşim Krokisinin Çizimi Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar …………..59

2.1.3. Kroki Çizimi ……………………………………………………………………………………….60

2.2. Dağıtım Tablo ve Pano Şeması Çizimi …………………………………………………………..61

2.2.1. Tablo Yapım Resimleri …………………………………………………………………………61

2.2.2. Elektrik Bağlantı Şemaları……………………………………………………………………..66

2.2.3. Pano Ön Görünüş Çizimi……………………………………………………………………….68

2.2.4. Tablo ve Pano Arka Bağlantı Şeması……………………………………………………….71

2.2.5. Tek Hat Şeması Çizimi………………………………………………………………………….73

UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….75

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………76

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 …………………………………………………………………………………..79

3. PANO SEÇİMİ VE MONTAJA HAZIRLAMA…………………………………………………….79

3.1. Pano Çeşitleri…………………………………………………………………………………………….79

3.1.1. Kuvvet Dağıtım Tablo ve Panoları…………………………………………………………..79

3.1.2. Ana ve İlave Sac Panolar……………………………………………………………………….80

3.1.3. Dağıtım Tabloları…………………………………………………………………………………81

3.1.4. Kumanda Tabloları……………………………………………………………………………….82

3.1.5. Şantiye Tabloları………………………………………………………………………………….83

3.1.6. Etanş Tablolar ……………………………………………………………………………………..83

3.1.7. Tablo ve Pano İmalatında Kullanılan Gereçler…………………………………………..84

3.2. Panonun Seçimi …………………………………………………………………………………………88

3.2.1. Şartnameler …………………………………………………………………………………………88

3.2.2. Dağıtım Tabloları Teknik Şartnamesi ………………………………………………………88

3.2.3. Dağıtım Panoları Teknik Şartnamesi ……………………………………………………….89

3.2.4. Özel Şartname……………………………………………………………………………………..92

3.3. Panoyu Montaja Hazırlama ………………………………………………………………………….93

3.3.1. Pano Sac Tablanın Hazırlanması …………………………………………………………….93

3.3.2. Pano Gövdesinin Hazırlanması……………………………………………………………….98

3.3.3. Pano Kapaklarının Hazırlanması …………………………………………………………….99

UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………..104

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………….105

MODÜL DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………..108

CEVAP ANAHTARLARI …………………………………………………………………………………..116

KAYNAKÇA……………………………………………………………………………………………………118