SCADA

SCADA SİSTEMLERİ


SCADA SİSTEMLERİ“SAĞ TIKLAYIP FARKLI KAYDET”

AÇIKLAMALAR……………………………………………………………………………………………….. iiiGİRİŞ …………………………………………………………………………………………………………………1

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 …………………………………………………………………………………….3

1. SCADA SİSTEMLERİNİ TANIMAK…………………………………………………………………..3

1.1. Scada Sistemlerinin Tanımı ……………………………………………………………………………3

1.1.1. Scada Sisteminin Uygulama Alanları…………………………………………………………5

1.1.2. Scada Sisteminin İşlevleri ……………………………………………………………………….6

1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler ………………………………………………………………9

1.1.4. Scada Sistemleri Şu İmkanları Sağlamalıdır………………………………………………..9

1.2. Sistemin Yapısı ………………………………………………………………………………………….10

1.3. Scada Sistemlerinin Temel Elemanları……………………………………………………………11

1.3.1. Uzak Terminal Birimleri (Remote Terminal Units, RTU) ……………………………11

1.3.2. Ana Terminal Üniteleri (Main Terminal Unit, MTU)………………………………….13

1.3.3. İletişim Ağları……………………………………………………………………………………..13

1.3.4. Veri Toplama Üniteleri …………………………………………………………………………15

1.3.5. Sensörler ve Algılayıcılar ………………………………………………………………………16

1.3.6. Yazılım………………………………………………………………………………………………16

1.3.7. Merkezi Kontrol Odası………………………………………………………………………….16

1.3.8. Kontrol Panoları…………………………………………………………………………………..17

1.3.9. SCADA Sistem Terminalleri ………………………………………………………………….17

1.3.10. Bilgisayar Ekranları…………………………………………………………………………….18

1.3.11. Yazıcılar …………………………………………………………………………………………..18

1.3.12. Kesintisiz Güç Kaynağı, ………………………………………………………………………18

1.4. Örnek Bir Scada Sisteminin İncelenmesi ………………………………………………………..18

ÖÇME VE DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………………22

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 …………………………………………………………………………………..23

2. SCADA PROGRAMI ……………………………………………………………………………………….23

2.1. Scada Program Yazılım Kurulumu ………………………………………………………………..24

2.1.1. CD Kurulumu ……………………………………………………………………………………..24

2.1.2. Driver Yükleme …………………………………………………………………………………..27

2.2. Menüler ve İçerikleri…………………………………………………………………………………..27

2.2.1. TEOS Sistemine Bağlanmak ………………………………………………………………….27

2.2.2. Designer Menü (Tasarımcı Menü) …………………………………………………………..28

2.2.3. Run Time (Çalışma Anı) Menüsü Elemanları ……………………………………………37

2.3. Sistem Veri Tabanının Oluşturulması …………………………………………………………….42

2.3.1. Dahili Ve Harici Bit ve Registerların Oluşturulması …………………………………..42

2.3.2. Sistem Veri Tabanının Oluşturulması ………………………………………………………47

2.3.3. PLC’ Ye Bağlanmak İçin Ayarların Yapılması ………………………………………….48

2.3.4. PLC’ nin Data Alanına Bilgi Girilmesi …………………………………………………….52

2.4. Animasyon Oluşturma ve İzleme…………………………………………………………………..54

2.4.1. Grafik Özelliklerinin Tanıtılması…………………………………………………………….54

2.4.2. Şekil Çizimlerinin Gösterilmesi………………………………………………………………57

2.4.3. Kütüphaneler ve Buradan Şekil Çağırma ………………………………………………….58

2.4.4. Çizilen Şekillere Animasyonlar Yapılması………………………………………………..78

2.4.5. PLC’ye Bağlanarak Animasyonların İzlenmesi………………………………………….94

2.5. Kayıtların İzlenmesi ……………………………………………………………………………………98

2.5.1. Tarihsel Veri Tabanının Oluşturulması …………………………………………………….98

2.5.2. Log Veri Tabanının Oluşturulması ve Ekranda İzlenmesi ………………………….101

2.5.3. Alarm Veri Tabaninin Yaratilmasi ve Ekranda İzlenmesi…………………………..103

2.5.4. Trend Veri Tabanının Oluşturulması ve Ekranda Izlenmesi ……………………….110

2.6. Farklı Güvenlik Seviyeleri Oluşturma…………………………………………………………..116

2.6.1. Şifre Sistemi İle Koruma……………………………………………………………………..117

2.6.2. Farklı Kullanıcılar (Users) Yaratma ve Şifreleme ……………………………………117

2.6.3. Seviyelere Göre Yetkiler Verme……………………………………………………………118

2.6.4. Log-On / Log-Off Özellikleri ……………………………………………………………….119

UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………..122

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………….125

MODÜL DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………..127

CEVAP ANAHTARLARI …………………………………………………………………………………..128

KAYNAKÇA……………………………………………………………………………………………………129

Testere Tezgahının Touch Panel(Tp177A) Tag ları


Touch Panel-PC arası ve Toch Panel-PLC arsı Bağlantı

Touch Panel-PC arası ve Toch Panel-PLC arsı Bağlantı

Kullandığımız Taglar

Kullandığımız Taglar
Touch Paneldeki Kullanıcı Ara yüzü

Touch Paneldeki Kullanıcı Ara yüzü

Panelde Oluşturulan Butona Bit Atama

Panelde Oluşturulan Butona Bit Atama