Topraklama

TN veya TT topraklama sistemlerinde Kaçak Akım Rölesi”KAR” Kullanımı


Siemens Kaçak Akım Rölesi-Residual-Current-Protective-Devices.pdf  “Sağ tıklatıp farklı kaydey”

TEDAŞ BAŞKENT ELEKTRİK TEİAŞ-TOPRAKLAMA YÖNETMELİĞİ.doc “Sağ tıklatıp farklı kaydet”

Reklamlar

TOPRAKLAMA VE PARATONER TESİSATI


TOPRAKLAMA VE PARATONER TESİSATI“SAĞ TIKLAYIP FARKLI KAYDET”

AÇIKLAMALAR……………………………………………………………………………………………….. iiiGİRİŞ …………………………………………………………………………………………………………………1ÖĞRENME FAALİYETİ–1…………………………………………………………………………………….3

1. TOPRAKLAMA………………………………………………………………………………………………..3

1.1. Tanımı………………………………………………………………………………………………………..3

1.2. Çeşitleri………………………………………………………………………………………………………3

1.2.1. Koruma Topraklaması……………………………………………………………………………..3

1.2.2. İşletme Topraklaması………………………………………………………………………………3

1.2.3. Yıldırıma Karşı Yapılan Topraklama …………………………………………………………4

1.3. Topraklama Elemanları ve Özellikleri………………………………………………………………4

1.3.1. Elektrot…………………………………………………………………………………………………4

1.4. Topraklama Direnci Çeşitleri ………………………………………………………………………….6

1.4.1. Özgül Toprak Direnci ……………………………………………………………………………..6

1.4.2. Topraklayıcının veya Topraklama Tesisinin Yayılma Direnci (RE) …………………6

1.4.3. Topraklama Direnci ………………………………………………………………………………..7

1.4.4. Toplam Topraklama Direnci …………………………………………………………………….7

1.4.5. Topraklama Empedansı (ZE) ……………………………………………………………………7

1.4.6. Darbe topraklama direnci …………………………………………………………………………7

1.5. Sıfırlama Tanımı ve Yapımı……………………………………………………………………………7

1.6. Potansiyel Dengelemesi…………………………………………………………………………………9

1.7. Elektrik Sistemleri (Şebeke) Tanım ve Şekilleri …………………………………………………9

1.7.1. TN Sistemi ………………………………………………………………………………………….10

1.7.2. TT Sistemi …………………………………………………………………………………………..12

1.8. Temel Topraklaması ……………………………………………………………………………………13

1.8.1. Temel Topraklama………………………………………………………………………………..13

1.9. Yapıldığı Yerler ve Kullanılan Elemanlar ……………………………………………………….14

1.10. Yapım İşlem Sırası ……………………………………………………………………………………14

1.10.1. Yapımında Dikkat Edilecek Hususlar……………………………………………………..15

UYGULAMA FAALİYETİ ……………………………………………………………………………….16

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………….17

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2…………………………………………………………………………………18

2.BİNA İÇİ TOPRAKLAMA………………………………………………………………………………..18

2.1. Topraklama İletkenini Çekme……………………………………………………………………….18

2.1.1. Topraklama İletkeni Özelliği…………………………………………………………………..18

2.1.2. İletkeni Çekmede Dikkat Edilecek Hususlar………………………………………………19

2.2. Topraklama İletkeni Bağlantıları……………………………………………………………………19

2.3. Toprak Elektrodu Montajı…………………………………………………………………………….19

2.3.1. Toprak Elektrodu Özelliği………………………………………………………………………19

2.3.2. Toprak Elektrodunu Gömmede Dikkat Edilecek Hususlar ……………………………20

2.4. Tablo Topraklama ………………………………………………………………………………………20

UYGULAMA FAALİYETİ ……………………………………………………………………………….21

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………….22

ÖĞRENME FAALİYETİ–3…………………………………………………………………………………..23

3.TOPRAKLAMA DİRENCİNİ ÖLÇME………………………………………………………………..23

3.1. Toprak ve Yalıtkanlık Direnci Ölçen Aletler ……………………………………………………23

3.1.1. Çeşitleri ve Yapıları ………………………………………………………………………………23

3.2. Topraklama Direncini Ölçme………………………………………………………………………..24

3.2.1. Tanımı ………………………………………………………………………………………………..24

3.2.2. Topraklama Direnç Ölçme Düzeneğini Kurma…………………………………………..24

3.2.3. Topraklama Direnç Ölçme İşlem Sırası…………………………………………………….24

3.2.4. Topraklama Direnç Ölçümünde Dikkat Edilecek Hususlar …………………………..24

3.3. Yalıtkanlık Direncini Ölçme…………………………………………………………………………25

3.3.1. Yalıtkan Direnç Tanımı………………………………………………………………………….25

3.3.2. Yalıtkanlık Direnci Ölçüm Çeşitleri …………………………………………………………25

3.3.3. Yalıtkanlık Direnç Sınır Değeri……………………………………………………………….25

3.2.4. Yalıtkanlık Direnç Ölçme Düzeneğini Kurma ……………………………………………25

3.3.5. Yalıtkanlık Direnç Ölçme İşlem Sırası ……………………………………………………..26

3.3.6. Yalıtkanlık Direnç Ölçümünde Dikkat Edilecek Hususlar ……………………………26

UYGULAMA FAALİYETİ ……………………………………………………………………………….27

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………….28

ÖĞRENME FAALİYETİ–4…………………………………………………………………………………..29

4. PARATONER TESİSATI………………………………………………………………………………….29

4.1. Paratoner Sistemi………………………………………………………………………………………..29

4.1.1. Tanımı ve Görevi………………………………………………………………………………….29

4.1.2. Yapıldığı Yerler……………………………………………………………………………………29

4.1.3. Çeşitleri ………………………………………………………………………………………………29

4.1.4. Paratoner Elamanları……………………………………………………………………………..31

4.2. Paratoner Sistemi Montaj ve Bağlantıları ………………………………………………………..31

UYGULAMA FAALİYETİ ……………………………………………………………………………….32

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………….33

MODÜL DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………….34

CEVAP ANAHTARLARI …………………………………………………………………………………….35

ÖNERİLEN KAYNAKLAR………………………………………………………………………………….36

KAYNAKÇA……………………………………………………………………………………………………..37