Transformatör

Merkezi bir tesiste kullanılan yaglı transformatör ile merkezi olmayan bir tesiste kullanılan dökme reçineli kuru tip transformatörün ekonomik yönden karsılastırılması


Tablo1’ de kablo ve transformatör yatırımları görülmektedir. Kablolar için, kablo
maliyeti ve beton kanala montaj dikkate alınmıstır. (10kV ve 0,4kV için). Merkezi
dagıtım sisteminde DIN42511’ e göre yaglı transformatörler, merkezi olmayan
dagıtım sisteminde ise DIN42523’ e göre dökme reçineli kuru tip transformatörler
kullanılmıstır.
Tablo2’ de transformatörlerin ve kabloların kayıplarının karsılastırılması, Tablo3’ te
toplam masrafların (16 yıl için) karsılastırılması görülmektedir. Hesapların
hazırlanmasında asagıdaki kosullar varsayılmıstır.
a. Tesisin ve transformatörlerin ömrü 16 yıl.
b. Transformatörlerin devrede kalma süresi 8760 h(saat)/yıl.

c. Transformatörler günde 16 saat, yılda 220 gün tam yükte devrede kalmaktadır.
d. 3×150+70mm’ lik NYY kablonun fiyatı 2.13 YTL/m alınmıstır.
e. Beton kanala kablo döseme birim fiyatı 3×150+70mm’ lik 0,11 YTL/m olarak
alınmıstır.
f. Beton kanal insaat birim fiyatı 0,58 YTL/m olarak alınmıstır.
g. Elektrik enerjisi fiyatı 1kWh için 0,13 YTL alınmıstır.
h. Transformatör fiyatları ise bir üretici firmanın 2005 yılı liste fiyatlarıdır
(1€=1,7YTL alınmıstır).

Tablo.1’ deki toplam yatırım masrafı; yaglı transformatörler ile merkezi sistemde
40,320 YTL, dökme reçineli kuru tip transformatörler ile merkezi olmayan sistemde

73.419 YTL olarak hesaplanmıstır. Merkezi olmayan sistemde dökme reçineli kuru
tip transformatörler için koruma hücresi öngörülmesi gerekir. Ancak yaglı
transformatörler için klasik transformatör hücresi öngörülmesi gerektiginden her iki
ek yatırım birbirini kompanze ettigi düsünülerek ihmal edilmistir.
Tablo.2’ deki kayıplar 16 yıllık sürede; Merkezi sistem için 511.121 YTL, merkezi
olmayan sistem için 315.732 YTL tutarındadır.

Sonuç olarak yapılan karsılastırmada görülüyor ki yatırım masrafları her iki sistemde
de birbirine yakın olmasına ragmen 16 yıllık bir isletme süresinde dökme reçineli
kuru tip transformatörlerin lehine kayıplarda bir tasarruf saglamaktadır. Bundan
baska yaglı transformatörler bakım gerektirdigi halde kuru tip transformatörler ömrü
boyunca bakım gerektirmezler. Pratik olarak isletmeye alındıktan sonra kuru tip
transformatörler unutulabilirler.

kuru tip trafolar hakkında tez Gazi Mühemdislik PDF

KURU TİP TRAFO


Neden Kuru Tip Transformatörler?

– Vakum altında döküm yapılmış epoksi reçine, nemin girmesini

engeller ve sert ortamlara karşı koruma sağlar.Bu yüzden de

nemli ve kirli alanlarda kolaylıkla çalışabilmektedir.

– Sargılara kaplanan dökme epoksi reçinenin yanmaz ve

kendiliğinden sönebilme özelliğinden dolayı yangın tehlikesi ve

kirliliğe sebep olabilecek sızıntı riski yoktur. Bu nedenle emniyetli

ve çevre dostudur.

– Kuru tip transformatörlerinin boyutlarının yağlı tip

transformatörlere göre daha küçük olması nedeniyle daha az yer

kaplama ve daha az inşaat işi gibi üstünlüğü vardır.

– Yağlı tip transformatörlere oranla düşük termal ve diyalektik

yaşlanma etkisiyle daha uzun transformatör ömrü sağlar.

– Kısa devrelere karşı yüksek dayanım ve aşırı yükü destekleyen

yüksek kapasite etkisiyle daha kullanışlıdır.

– Bakım gerektirmez.

– IEC 60076-11’e göre ;

* Klimatik C1/C2

* Çevre (yoğunlaşma ve nemlilik) E2

* Yangın davranışı F1

 

Kuru Tip Dağıtım Trafoları


Dry-type transformers

ABB offers a full range of dry-type transformers with primary voltages through 72 .5 kV in built according to all major standards including IEC and ANSI.

To minimize environmental contamination and fire hazard, customers are specifying dry-type transformers more frequently. These transformers meet strict parameters with respect to electrical system demands and functioning in areas with extreme climatic conditions. ABB’s dry and cast transformers are virtually maintenance free and are manufactured in accordance with industry and international standards including ISO 9001. Click on the products below for more information.